Ακαδημαϊκά περιοδικά
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board)
§  International Political Science Review
§  Mobilization
§  Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης
§  Αναδρομές
Τακτικός Κριτής (εκτός από τα παραπάνω)
§  European Journal of Industrial Relations
§  Journal of Modern Greek Studies
§  Social Problems
§  Comparative Politics
Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις, οργάνωση σεμιναρίων–συνεδρίων
2007-
Ιδρυτής και συντονιστής του Κύκλου Συγκρουσιακής Πολιτικής

Ο «Κύκλος Συγκρουσιακής Πολιτικής» αποτελεί διεπιστημονικό δίκτυο ερευνητών με θεωρητική και συγγραφική εστία τη συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα. Συμμετέχουν σε αυτόν πανεπιστημιακοί, πρόσφατοι ή υποψήφιοι διδάκτορες και προχωρημένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο πλαίσιο του «Κύκλου» λειτουργεί –το 2013-14, για 7η συνεχή χρονιά- σεμινάριο για την πολιτική κοινωνιολογία και την ιστορία των συλλογικών δράσεων, ενώ παράλληλα οργανώνονται συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Από το διεθνές συνέδριο «Εξεγερσιακές συλλογικές δράσεις σε συγκριτική προοπτική: θεωρητικοί προβληματισμοί, εμπειρικά αινίγματα», που ο «Κύκλος» διοργάνωσε (σε συνεργασία με το ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμης & Ιστορίας του ΤμήματοςΠολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, της Committee on Political Sociology  και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης) το Δεκέμβριο του 2009, (βίντεο με όλες τις εισηγήσεις: http://vimeo.com/contentiouspc/videos/sort:plays) προέκυψε ο τόμος Violent Protest, Contentious Politics, and the Neoliberal State (Ashgate, 2012). Ο «Κύκλος» συνεργάζεται στενά με την Ομάδα ΕργασίαςContentious Politics and Social Movements της Committee on Political Sociology, μέλους της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (International Political Science Association -IPSA) και της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (International Sociological Association -ISA) της Εκτελεστικής Επιτροπής της οποίας αποτελώ μέλος (Board Member). Υπό την αιγίδα του τελεί η εκδοτική σειρά Συγκρουσιακή Πολιτική των Εκδόσεων «Κριτική». Συντηρώ blog με όλες τις δραστηριότητες του «Κύκλου» -όπου και προγράμματα –περιλήψεις ή/και κείμενα εισηγήσεων από το 2008-09- στη διεύθυνση http://contentiouspoliticscircle1.blogspot.gr/,προσωπικές σελίδες αρκετών μελών και φωτογραφικό υλικό των δραστηριοτήτων. Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2013, το blog είχαν επισκεφτεί 12.527 ατομικοί επισκέπτες.
2002-08
Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και Webmaster στον πρώτο δικτυακό της τόπο (http://www.politikinet.gr)
2010-14
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Committee on Political Sociology (IPSA-ISA)
2010-
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, Καβάλα
2009-
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Contentious Politics and Social Movements της Committee on Political Sociology (IPSA-ISA)
2009-11
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)
2007-11
Αντιπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας στο European Consortium for Political Research (ECPR)
2006-09
Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης στο Συμβούλιο της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (International Political Science Association –IPSA)
2009-
Μέλος της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)
2009-
Μέλος της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA International Sociological Association)
2007-
Μέλος της Political Studies Association (Βρετανική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης)
1992-
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης
2011
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Γ’ Συνεδρίου του Ιδρύματος «Ανδρέας Λεντάκης»: Δρόμοι της Νεολαίας. Από τη Μεταπολίτευση μέχρι Σήμερα. Αθήνα: Μάρτιος
2009
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Εξεγερσιακές συλλογικές δράσεις σε συγκριτική προοπτική: θεωρητικοί προβληματισμοί, εμπειρικά αινίγματα (συνδιοργάνωση: «Κύκλος Συγκρουσιακής Πολιτικής», ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμης & Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Committee on Political Sociology, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης). Αθήνα: Δεκέμβριος
2008
Συνδιοργανωτής της ενότητας «Συλλογική δράση, συγκρουσιακή πολιτική, κοινωνικά κινήματα» στο 15ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες, Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο: Οκτώβριος
2008
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Η’ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα. Αθήνα: Μάιος
2008
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της διημερίδας Εθελοντισμός, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, συλλογική δράση και κοινωνικά κινήματα, ΠΜΣ Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο: Φεβρουάριος
2006
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Συλλογικές δράσεις και κοινωνικά κινήματα στο 21ο αιώνα (συνδιοργάνωση: ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης & Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης). Αθήνα: Μάιος
2005
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ζ’ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Η «σύντομη» δεκαετία του ’60: θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωννικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες. Αθήνα: Νοέμβριος.
2005
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 60 Χρόνια από την Απελευθέρωση του Άουσβιτς: Το γεγονός και η μνήμη του. Ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας. Αθήνα: Μάιος.
2003-
Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (IPSA -International Political Science Association)
2002-05
Εισηγητής και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ., Ελληνικό πολιτικό σύστημα-Κοινωνικά κινήματα και πολιτική δυναμική
2002
Εισηγητής και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής στο μάθημα «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία Πολιτικών Θεσμών», Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού
1997
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ε’ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Η Δικτατορία, 30 χρόνια μετά: καθεστώς, καταβολές, επιπτώσεις, Δεκέμβριος
1996-97
Ερευνητής: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών –Συμβολή στη διαμόρφωση της μεθοδολογίας για το ερευνητικό πρόγραμμα «Κοινωνικές συγκρούσεις και μορφές κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα(1975-1994)»
1986
Εκδοτικός συνεργάτης στον καθηγητή Giovanni Sartori στο έργο The Theory of Democracy Revisited (Chatham House Publishers, Inc., Chatham, NJ, 1987)